KATEGORİLER

Non-Invasive Prenatal Tanı (NIPT), yalnızca anneden alınan bir tüp kan ile henüz 10 hafta gibi gebeliğin erken dönemlerinde fetüsün belirli genetik anormalliklerle doğma riskini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. En yaygın NIPT testleri, bir kromozomun fazladan veya eksik bir kopyasının varlığından kaynaklanan anöploididurumunun tespiti içindir.

Atila Non-invaziv Prenatal Test (NIPT) Kiti, tekil gebeliklerde Down sendromu (trizomi 21), Edwards Sendromu (trizomi 18) ve Patau Sendromunu (trizomi 13)tarar. Kit, anne cfDNA’sındaki kromozom 21, 18 ve 13'ün kopya sayılarını doğru bir şekilde ölçmek için Atila'nın çoklu multipleks PCR teknolojisini ve Dijital PCR sistemini birleştirir.

Ana Özellikler

 • Yüksek düzeyde multiplex PCR: 21, 18, 13 ve 1. kromozomların ve fetal fraksiyonun eşzamanlı nicelenmesini sağlar.
 • Basit prosedürler: cfDNA üzerinde Doğrudan Dijital PCR amplifikasyonu
 • Hızlı veri analizi: Karmaşık biyoinformatik gerekmez

Teknik özellikler

 • Örnek Tipleri: maternalcfDNA
 • Test Süresi: 3 saat
 • Uygulamalı Süre: 30 dakika
 • Sistem Uyumluluğu: QiacuityDijital PCR Sistemi
 • Yöntem: Multiplex Dijital PCR
 

Cinsiyet belirleme ve fetal fraksiyon testi eş zamanlı olarak cfDNA'yı ölçebilir, fetal cinsiyeti belirleyebilir ve maternal kan cfDNA'sındaki erkek fetüs için fetal fraksiyonu ölçebilir. Test, cinsiyet belirleme ve fetal fraksiyon belirleme için ayrı olarak da gerçekleştirilebilir. Bu testten elde edilen miktar, NIPT için kullanılabilir.

Ana Özellikler

 • Yüksek düzeyde multiplex PCR: Y kromozomunun ve bir referans kromozomun eşzamanlı nicelenmesini sağlar.
 • Basit prosedürler: Saflaştırılmış cfDNA üzerinde Doğrudan Dijital PCR amplifikasyonu
 • Hızlı veri analizi: Karmaşık biyoinformatik gerekmez

Teknik özellikler

 • Örnek Tipleri: maternalcfDNA
 • Test Süresi: 3 saat
 • Uygulamalı Süre: 30 dakika
 • Sistem Uyumluluğu: QiacuityDijital PCR Sistemi
 • Yöntem: Multiplex Dijital PCR
 

Genomik DNA kontaminasyon testi, cfDNA'daki büyük genomik DNA parçalarını test eder ve miktarını belirler. Sonuç, saflaştırılmış cfDNA'nın kalitesini değerlendirmek için kullanılır.

Ana Özellikler

 • Basit prosedürler: Saflaştırılmış cfDNA üzerinde Doğrudan Dijital PCR amplifikasyonu
 • Basit veri analizi: Basit okuma. Karmaşık biyoinformatik gerekmez

Teknik özellikler

 • Örnek Tipleri: maternalcfDNA
 • Test Süresi: 3 saat
 • Uygulamalı Süre: 30 dakika
 • Sistem Uyumluluğu: QiacuityDijital PCR Sistemi
 • Yöntem: Multiplex Dijital PCR
 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN