KATEGORİLER

PathoKey SQ FLEX Pathogen ID Assay
KompleksMikrobiyom Örneklerinden Patojenlerin Kalitatif Tespiti

PathoKey SQ FLEX Pathogen ID Assay(4x24),bağırsak mikrobiyomu, kontamine gıda ve klinik numuneler gibi kaynaklardan bakteri, mantar, ökaryotik topluluklar ve virüslerin kapsamlı ve güvenilir bir şekilde profillenmesini sağlayan yeni nesil dizileme tabanlı bir testtir.

Bakteriyel 16S hiperdeğişken bölgelerinin (V1-V2 ve V3-V5) ve rpoB bölgelerinin, fungalhiperdeğişken bölgelerin (ITS1 ve ITS2) ve 28S bölgesinin (D2) ve ökaryotik 18S hiperdeğişken bölgelerinin(V3 ve V8-V9)ve 28S bölgesinin (D2)herhangi bir kombinasyonunu sorgulama esnekliğine sahiptir Ek olarak, bu test 10'a kadar virüsü ve 32 AMR genini tespit eder.Testin 103 – 104 CFU/mL veya kopya/mL'lik bir Saptama Sınırı (LoD) vardır ve tam kan, plazma, serum, nazofaringealswablar, tükürük, idrar, dışkı, FFPE, CSF, BAL ve cilt sürüntüleri gibi klinik örneklerle çalıştığı gösterilmiştir.Ek olarak, iş akışı çalışmasını izlemek için harici bir pozitif kontrol, iş akışı kontaminasyonunu saptamak için bir negatif kontrol ve ekstraksiyon işleminin geçerliliğini doğrulamak için bir ekstraksiyon kontrolü bulunur.

PathoKey® Assay iş akışı, nükleik asit ekstraksiyonu, PCR kurulumu ve 24 adede kadar numune için NGS kütüphane hazırlığı için otomatik bir robotik otomasyon sistemi (Sentosa® SX 101) kullanır. Şablon Kütüphane hazırlama, Sentosa® ST401 sistemi üzerinde Ion PGM Hi-Q View OT2 Kiti kullanılarak emülsiyon PCR üzerinden yapılır ve IonTorrent NGS platformunda dizilenir. Veri yorumlama daha sonra Sentosa® SQ Reporter yazılımı tarafından gerçekleştirilir ve her numunede tespit edilen patojenlerin listesini içeren bir rapor oluşturulur. Bu, yüksek verim sağlarken uygulamalı zamanı ve insan hatasını en aza indirir.

...

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

Eşsiz Çok Yönlülük

Seçilebilecek 5 panel: bakteri, mantar, parazit, virüs ve genotipikantimikrobiyal direnç (AMR)
Amplikon dizilimi, tek seferde 4 gruba kadar tanımlamaya izin verir

Kapsamlı Tespit

Tespit edilen tüm patojenleri > 500.000 bilinen diziden oluşan bir veri tabanıyla karşılaştırır Göreceli bolluklar rapor edilir, bu da kommensallerin veya çevresel kontaminasyonunpatojenik mikroplara karşı farklılaşmasına izin verir

Laboratuvar Verimliliğini En Üst Düzeye Çıkarma

Örnekleri kültürlemek için uzun süreler harcamanıza gerek yok 2 saatten daha kısa süreli uygulama, 2 gün içinde örnekten sonuca Sentosa SQ Reporter ile otomatik veri analizi ve rapor oluşturma ile benimsenmesi kolay, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş NGS iş akışı

OTOMATİK İŞ AKIŞI

ÖZELLİKLER

Örnek Tipleri* Serum, dışkı, nazofaringealsürüntüler, cilt, bronkoalveolar lavaj (BAL), beyin omurilik sıvısı (BOS), plazma, tam kan, FFPE, tükürük, idrar
Örnek Verimi Çalışma başına 22 örnek
Geri Dönüş Süresi ~ 2 gün (numuneden sonuçlara)
Uygulama Süresi 65-100 dakika
Kontroller 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, 1 ekstraksiyon kontrolü
Tespit Edilebilir Patojen Sayısı>2000
*Bazı numune türleri ön işlem gerektirebilir

HEDEFLER

Bakteriler: 16S'de V1-V2 ve V3-V5 hiperdeğişken bölgesi ve rpoB geni
Mantarlar: 28S'de ITS1 ve ITS2 hiperdeğişken bölgesi ve D2 bölgesi
Ökaryotlar: 18S'de V3 ve V8-V9 hiperdeğişken bölgesi ve 28S'de D2 bölgesi
Virüsler: 10 çeşit virüs
AMR: 32 AMR geni
 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN